Imala

62 teksty – auto­rem jest Ima­la.

Jak in­ni mają Cię sza­nować sko­ro sam nie sza­nujesz siebie? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 31 października 2014, 21:31

Kruche przy­jaźnie kończą się tam, gdzie zaczy­na się wal­ka o do­minację, te­ryto­rium i samca... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 czerwca 2014, 21:38

Zra­niony ptak nie wzla­tuje tak sa­mo, cza­sami nie wzla­tuje już wcale... 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 25 czerwca 2014, 22:10

w klat­ce umysłu,
w więzach marzeń,
w oko­wach zmysłów
i w mu­rach serca
...krzyczę 

myśl
zebrała 12 fiszek • 7 kwietnia 2014, 21:52

Zmarłym-sza­cunek, lecz troszczmy się o żywych ... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 27 września 2012, 20:42

Cisza ka­mienia nie rusza. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 maja 2012, 17:39

Niewi­domy i śle­py to dwa różne pojęcia. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 27 kwietnia 2012, 16:15

Tyl­ko głup­cy ufają od razu 

myśl
zebrała 7 fiszek • 21 marca 2012, 20:28

strze­puje kurz z rąk, lecz za dużo do­tarło do płuc 

myśl
zebrała 19 fiszek • 24 lutego 2012, 23:17

Naj­ważniej­sze to nie za­gubic siebie w tłumie. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 7 stycznia 2012, 17:46
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Imala

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

31 października 2014, 22:44andrew93 sko­men­to­wał tek­st Jak in­ni mają Cię [...]

31 października 2014, 21:31Imala do­dał no­wy tek­st Jak in­ni mają Cię [...]

26 czerwca 2014, 21:38Imala do­dał no­wy tek­st Kruche przy­jaźnie kończą się [...]

25 czerwca 2014, 22:39wdech sko­men­to­wał tek­st Zraniony ptak nie wzla­tuje [...]

25 czerwca 2014, 22:10Imala do­dał no­wy tek­st Zraniony ptak nie wzla­tuje [...]